Κινητοποίηση Manual Therapy

Η τεχνική Manual Therapy (θεραπεία με χειρισμούς) είναι ένα ειδικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση των νευρο-μυϊκών- σκελετικών προβλημάτων, η οποία χρησιμοποιεί πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν «χειρισμούς» και «θεραπευτικές ασκήσεις».

Μέσω της τεχνικής αυτής χρησιμοποιώντας ήπιους χειρισμούς, εργαζόμαστε να αποκαταστήσουμε την λειτουργικότητα της περιοχής επαναφέροντας όσο το δυνατό περισσότερο την σωστή ανατομική διάταξη του σκελετού.

Εκπαιδεύουμε τον ασθενή να χρησιμοποιεί σωστά το σώμα του, ενώ τέλος γίνεται εκμάθηση ενός ατομικού προγράμματος ασκήσεων με σκοπό την ισχυροποίηση του μυϊκού συστήματος, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο του προβλήματος (αυτοέλεγχος).

Πρώτη προτεραιότητα είναι η αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή, η κατανόηση του μηχανισμού που προκάλεσε την δυσλειτουργία.

Ακολουθεί ο σχεδιασμός της θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως πρόληψη από επιπλοκές και αντενδείξεις.

Η εφαρμογή του προγράμματος πρέπει να γίνεται με τρόπο ασφαλή και απόλυτα ελεγχόμενο.

Τέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να επανεκτιμούμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Πρόκειται για τεχνικές κινητοποίησης όλων των αρθρώσεων του σώματος, κάθε μίας ξεχωριστά, οι οποίες μπορεί να δυσλειτουργούν και να επηρεάζουν αρνητικά το νευρο-μυοσκελετικό σύστημα.

Η θεραπεία έχει ως στόχο:

  • την ανακούφιση από τον πόνο και τον μυϊκό σπασμό μιας περιοχής
  • την αποκατάσταση της ελαστικότητας των μαλακών ιστών
  • την φυσιολογική σχέση και κινητικότητα των αρθρώσεων
  • τη διόρθωση της μυϊκής αδυναμίας και την σταθεροποίηση των ασταθών κινητικών τμημάτων
  • την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας του ασθενή
  • την πρόληψη των υποτροπών