Μηχανική διάγνωση-θεραπεία MCKENZIE

Η Μέθοδος McKenzie® Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος αξιολόγησης και θεραπείας του σπονδυλικού πόνου και του πόνου των άκρων, που αναπτύχθηκε στη Νέα Ζηλανδία, από τον φυσικοθεραπευτή Robin McKenzie. Χρησιμοποιείται ευρέως σε όλον τον κόσμο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κλινικής αξιολόγησης και αντιμετώπισης της μυοσκελετικής παθολογίας.

Η μέθοδος περιλαμβάνει λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για την εκτεταμένη αξιολόγηση του προβλήματος και ταξινόμηση σε μια από τις κατηγορίες κατά McKenzie. Ο πόνος ενδέχεται να καταταγεί σε ένα από τα εξής σύνδρομα:

  • στο σύνδρομο στάσεως
  • στο σύνδρομο διαταραχής
  • στο σύνδρομο δυσλειτουργίας

Ανάλογα σε ποιο από τα τρία μηχανικά σύνδρομα κατατάσσεται η πάθηση του ασθενούς προκύπτει και το είδος της θεραπείας που απαιτείται για την πλήρη ανάρρωση. Η θεραπεία βασίζεται στο ιστορικό του ασθενή και στα συμπτώματά του. Ο φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει μια σειρά από κινητικά τεστ, και με βάση αυτή την αξιολόγηση καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Πως εφαρμόζεται η τεχνική McKenzie;

Η θεραπεία περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που εφαρμόζονται από τον φυσικοθεραπευτή και άλλες ασκήσεις που κάνει ο ασθενής μόνος στο σπίτι του. Η ενεργή συμμετοχή του ασθενή οδηγεί στην ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος. Η μέθοδος μπορεί εύκολα να διδαχθεί και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματά της. Επίσης, ο ασθενής εφαρμόζοντας τις ασκήσεις που θα του διδάξει ο φυσικοθεραπευτής του, μπορεί να προλάβει μελλοντικές υποτροπές.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται ακολουθώντας τη μέθοδο μηχανικής Διάγνωσης και Θεραπείας Μckenzie είναι:

  • Κατάργηση των συμπτωμάτων
  • Αποκατάσταση της λειτουργικότητας
  • Πρόληψη τυχόν υποτροπών