Θεραπευτική άσκηση

Η άσκηση παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην αποκατάσταση των ασθενών.

Εντάσσοντας τη θεραπευτική άσκηση σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί:

 • να διατηρήσει τα οφέλη των παθητικών παρεμβάσεων,
 • να αποτρέψει μελλοντικούς τραυματισμούς,
 • να βελτιώσει τη μυοτενόντια λειτουργία και
 • να εκμεταλλευτεί τις νευροφυσιολογικές διαδικασίες του σώματος.

Μια σωστή παρέμβαση θεραπευτικής άσκησης είναι πάντα εξατομικευμένη και δομημένη στις ανάγκες του ασθενή, απαιτεί πάντα και την πλήρη συνεργασία ασθενή – φυσικοθεραπευτή για να είναι αποτελεσματική.

Στόχοι της θεραπευτικής άσκησης:

 • Αύξηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων
 • Αύξηση της δύναμης και της ελαστικότητας των μυών
 • Επανεκπαίδευση σωστών προτύπων κίνησης
 • Επανεκπαίδευση ισορροπίας
 • Βελτίωση φυσικής κατάστασης
 • Επίτευξη σωστού νευρομυϊκού ελέγχου

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε ασθενείς με οξεία και χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, σε χειρουργημένους ασθενείς και σε κάθε διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας.

Σαν στόχο έχει:

 • τον καλό αερισμό των πνευμόνων,
 • την παροχέτευση των βρογχικών εκκρίσεων,
 • την αρμονική λειτουργία των αναπνευστικών μυών και
 • το συγχρονισμό της αναπνοής.

Κατ’ οίκον Φυσικοθεραπεία

Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί και να έρθει στο κέντρο φυσικοθεραπείας μπορούμε να έρθουμε εμείς στο σπίτι σας και να εφαρμόσουμε εξατομικευμένα προγράμματα Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης .

Η Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον είναι αναγκαία σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, τόσο σε ασθενείς ηλικιωμένους , όσο και σε ασθενείς νεότερης ηλικίας που αναρρώνουν μετά από ένα χειρουργείο και δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν. Εφαρμόζεται επίσης σε αρκετά χρόνια νοσήματα και γενικά σε κατακεκλιμένους ασθενείς που είναι αδύνατη η μετάβαση τους στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας μας.