Υπηρεσίες

Λήψη ιστορικού

Η λήψη μιας κλινικής απόφασης είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει παράγοντες όπως ο κλινικός συλλογισμός, η κρίση και η επίλυση προβλημάτων. Γι’ αυτό και η αξιολόγηση είναι η πιο σημαντική κλινική διαδικασία που απαιτείται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης.

Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία της μεθοδικής, έγκυρης και αξιόπιστης συλλογής όλων των απαραίτητων υποκειμενικών συμπτωμάτων του ασθενούς, των γενικών και ειδικών αντικειμενικών ευρημάτων, καθώς και η ταξινόμηση, επεξεργασία και καταγραφή αυτών, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και να αξιοποιηθούν σε μια συστηματική οργάνωση και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας

Έτσι κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στο φυσικοθεραπευτηριο αφιερώνεται χρόνος στον κάθε ασθενή για την λήψη του ιστορικού και κλινική εξέταση-αξιολόγηση, έτσι ώστε ο φυσικοθεραπευτής να έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να καθορίσει σωστά και με ακρίβεια το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Στην συνέχεια και ανάλογα με τους στόχους που ορίζονται, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας στο οποίο εντάσσονται κάθε φορά και για κάθε ασθενή διαφορετικές τεχνικές αντιμετώπισης και μέθοδοι ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση και την πορεία εξέλιξής της.

Για εμάς υπάρχουν ασθενείς με απολύτως εξατομικευμένες ανάγκες αποκατάστασης!!!

Σκοπός μας είναι:

  • Να σας ακούσουμε με προσοχή δίνοντας έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια που σας απασχολεί
  • Να συνεργαστούμε με τον θεράποντα ιατρό που σας παραπέμπει για Φυσικοθεραπεία
  • Να σας εξηγήσουμε τη φύση του προβλήματός σας, τις αιτίες που το προκάλεσαν, το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να το ξεπεράσετε
  • Να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά σας όσο το δυνατόν συντομότερα και αποτελεσματικά έτσι ώστε να επιστρέψετε ξανά και όσο πιο ενεργά γίνεται στην καθημερινότητά σας